U05-2 VCA-VOL

U05-2 VCA-VOL

De meeste ongelukken gebeuren op de werkvloer, de oorzaak is vaak onveilig handelen. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. De toevoeging VOL staat voor ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden”. Met deze checklist wordt aangetoond dat er wordt voldaan aan de wet- en regelgeving zoals de Arbowet. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

DOELGROEP

Operationeel leidinggevenden die laad- en loswerkzaamheden verrichten op terreinen van de chemische industrie, zoals kiepautochauffeurs, schilders, kraanmachinisten en personeel van aannemers en constructiebedrijven.

INHOUD

 • Wetgeving op gebied van arbeidsomstandigheden
 • Veiligheid, overleg en inspecties
 • Risico’s en preventie
 • Gevaarlijke stoffen, brand- en explosiegevaar
 • Elektriciteit
 • Machines en gereedschappen
 • Hijsen en tillen
 • Werken op hoogte
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

Tijdens de cursus wordt het gehele lesboek VCA behandeld en is er voldoende mogelijkheid om vele oefenvragen te maken.

TOETSING/EXAMEN

Cursist doet na afloop van de cursus online examen. Bij voldoende beoordeling van het examen krijgen deelnemers het certificaat VCA VOL uitgereikt.

DUUR OPLEIDING

1 dag.

WAARDE NASCHOLING CODE 95

7 uren.

BESCHIKBAARHEID

Deze cursus wordt uitsluitend gegeven op basis van een groepsgrootte van minimaal 6 en maximaal 20 personen.

RESULTAAT

Deelnemers doen kennis op over veiligheid en krijgen inzicht in alle veiligheidsaspecten betreffende het werken voor VCA-gecertificeerde bedrijven. Er word geleerd veiligheid te bevorderen en fysieke risico’s te voorkomen.

GELDIGHEID CERTIFICAAT

Het certificaat is volgens de richtlijn vakbekwaamheid 5 jaar geldig voor de Code 95.
Het VCA certificaat zelf heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

CONTACT

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie of een goed advies? Schroom niet, en neem contact met ons via onderstaand contactformulier, of telefonisch middels de volgende contactgegevens:

A28 Opleidingen Industrieweg 49 7903 AJ Hoogeveen

Tel: 085 - 06 40 112

E-mail: info@a28-opleidingen.nl

  Contactgegevens

  Personeel
  06-42162379
  085 – 760 68 70
  info@uitzendbureau-a28.nl

   
   
   
  Opleidingen
  085-06401
  info@a28-opleidingen.nl